Kontakta oss

Bygglovssökande

Om du är privatperson, företag, bostadsrättsförening eller annan aktör och planerar att utföra något lov- eller anmälningspliktigt enligt plan- och bygglagen kan vi hjälpa dig att genomföra din bygglovsansökan. Vi kan ta fram bygglovshandlingar som ritningar och ansöka om bygglov åt dig samt vara din kontaktperson mot kommunen och bistå dig med vår kompetens under hela bygglovsprocessen.

Vi har även möjlighet att fungera som kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen, och vi kan hjälpa till med undersökning av din byggrätt och granskning av tillgänglighetskraven vid utformningen av bygglovsärenden.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig med din bygglovsansökan.

Kommuner

Om du är kommun och behöver hjälp med bygglovshandläggning, byggnadsinspektion, tillsyn enligt plan- och bygglagen eller strandskyddsdispenshandläggning kan vi hjälpa dig. Vi har möjlighet att hantera alla uppgifter som ingår inom ramen för en kommuns bygglovsavdelning, och vi strävar efter att ge snabba svar och rättssäkra beslut.

Vi har även god erfarenhet av att handlägga tillsynsärenden av olika slag, och vi har den kompetens som krävs för att använda de verktyg som plan- och bygglagen erbjuder för att hantera olovligt byggande.

Om handläggning kan ske på distans finns möjligheter till lägre priser, och vi hjälper gärna kommunerna att hitta lösningar för att hantera ärenden på distans. Vid förfrågan kan vi även ge samma fasta pris på ärenden, oavsett ärendets komplexitet.

Kontakta oss för mer information om våra tjänster för kommuner. Vi ser fram emot att hjälpa dig.

E-post: info@pblaget.se
Telefon: 0980-18070

Vibratorvägen 3, 981 38 KIRUNA