Kontrollansvarig

Plan- och bygglaget i norr har i dagsläget möjlighet att erbjuda två stycken kontrollansvariga med behörighetsnivå N. För varje bygglovspliktig större åtgärd krävs en kontrollansvarig och är du i behov av en, kontakta oss och berätta vilken typ av åtgärd projektet omfattar så återkommer vi med ett prisförslag. Uppdragen kan utföras i hela Norrbotten.