BYGGLOVSKONSULT TILL KOMMUN

Plan- och bygglaget i norr AB hanterar alla uppgifter som ingår inom ramen för en kommuns bygglovsavdelning:

  • Bygglovshandläggning
  • Byggnadsinspektion
  • Tillsynshandläggning enligt plan- och bygglagen (PBL)
  • Tillsynshandläggning avseende strandskydd enligt miljöbalken (MB)
  • Handläggning av övriga ärenden enligt PBL och PBF
  • Handläggning av ärenden avseende strandskyddsdispens
  • Administration
Vi handlägger kommuners ärenden snabbare än förväntat och besluten är välformulerade och rättssäkra. Om handläggning kan utföras på distans finns möjligheter till lägre priser. Vi hjälper kommunerna med lösningar för hur ärenden kan hanteras på distans. Vid förfrågan kan vi ge samma fasta pris på ärenden, oavsett ärendets komplexitet.
 
Bygglov
Granskning av bygglovsärendens utformning avseende tillgänglighet granskas av en Sakkunnig av Tilllänglighet (TIL) vilket styrker bygglovsbeslutens enlighet med tillgänglighetskraven.
 
Tillsyn
Vi har mycket god erfarenhet av tillsyn enligt plan- och bygglagen och kan hantera alla olika typer av tillsynsärenden, vilket kan handla om exempelvis ärenden som leder till förelägganden av olika slag, byggsanktionsavgifter eller avslut genom avskrivning. Vi har kompetensen att använda alla de verktyg som plan- och bygglagen tillhandahåller avseende olovligt byggande.
 

"Pblaget gör bra utredningar i tillsynsärenden och gör välmotiverade beslut som oftast grundar sig på tidigare rättsfall. Pblaget är flexibla och snabba på att återkoppla."

Sigrid Vestling
Bygglovschef, Kiruna kommun

"Mycket bra bemötande, effektiva och måna om ett gott samarbete. Kundkontakten med medborgare är på en mycket hög serviceinriktad nivå."

Aila Hirvonen Bremefors
Plan- och bygglovschef, Alingsås kommun