BYGGLOVSKONSULT FÖR KOMMUNER

Plan- och bygglaget i norr AB är en bygglovskonsult som hjälper kommuner i hela Sverige med alla typer av ärenden som rör bygglovsavdelningen. Vårt team av professionella bygglovskonsulter har möjlighet att hantera allt från bygglovshandläggning och byggnadsinspektion till tillsyn enligt plan- och bygglagen (PBL) och strandskyddsdispenshandläggning enligt miljöbalken (MB). Vi erbjuder också hjälp med övriga ärenden enligt PBL och PBF, samt administration.

Våra bygglovskonsulter är duktiga på att hantera kommunernas ärenden snabbt och professionellt och vi ger välformulerade och rättssäkra beslut. För att kunna erbjuda lägre priser erbjuder vi också möjlighet att utföra handläggning på distans. Vi kan också erbjuda ett fast pris på ärenden oavsett komplexitet, om det önskas.

Som bygglovskonsulter har vi en Sakkunnig av Tillgänglighet (TIL) som granskar bygglovsärenden med avseende på tillgänglighet, vilket stärker
bygglovsbeslutens överensstämmelse med tillgänglighetskraven.

Vi har också mycket god erfarenhet av tillsyn enligt plan- och bygglagen, och kan hantera alla olika typer av tillsynsärenden, inklusive förelägganden, byggsanktionsavgifter och avslut genom avskrivning. Våra bygglovskonsulter har den kompetens som krävs för att använda alla verktyg som finns
tillgängliga enligt plan- och bygglagen för att hantera olovligt byggande.

Om ni behöver hjälp med bygglovshandläggning, byggnadsinspektion, tillsyn enligt plan- och bygglagen eller strandskyddsdispenshandläggning är ni välkomna att kontakta oss. Ni hittar all information om hur ni kan kontakta oss på vår kontaktsida. Vi ser fram emot att höra från er och hjälpa er med era ärenden.

"Pblaget gör bra utredningar i tillsynsärenden och gör välmotiverade beslut som oftast grundar sig på tidigare rättsfall. Pblaget är flexibla och snabba på att återkoppla."

kiruna-kommun-footer-logo 2
Sigrid Vestling
Bygglovschef, Kiruna kommun

"Mycket bra bemötande, effektiva och måna om ett gott samarbete. Kundkontakten med medborgare är på en mycket hög serviceinriktad nivå."

alingsås kommun
Aila Hirvonen Bremefors
Plan- och bygglovschef, Alingsås kommun