Pblaget

LEDIGA TJÄNSTER

Planarkitekt

2020-02-14

Tjänsten

Plan- och bygglaget i norr AB (Pblaget) söker en verksamhetsansvarig planarkitekt. Förhoppningen med denna rekrytering är att Pblaget ska kunna ta nästa steg och börja jobba med detaljplanering. Konsultering mot olika kommuner ute i landet kommer att vara en stor del av verksamheten, men det finns även ett stort behov i den privata marknaden i hela landet. Rollen som Pblagets första planarkitekt kommer innebära att personen i fråga blir ansvarig för Pblagets planavdelning. Som verksamhetsansvarig planarkitekt får personen en betydande roll med mycket ansvar i syfte att utveckla företagets planavdelning, tex organisationsuppbyggnad (ytterligare handläggare osv), val av programvaror, samarbete med underkonsulter (vid framtagande av exempelvis miljökonsekvensbeskrivningar odyl innan kompetensen finns i egna företaget) etc. Pblaget ska kunna leverera det som krävs i kommunala upphandlingar avseende detaljplaner, men ska även kunna ta fram detaljplaner till privata beställare i samråd med berörd kommun.

Rollen kommer att innefatta uppdragsansvar och handläggning av detaljplaner. Ytterligare anställningar kommer att bli aktuella om uppdragen kräver det. Rollen som ansvarig för Pblagets planavdelning kommer att vara en kreativ roll med fritt spelrum. Pblaget har lätt till beslut och är inte blyga för att göra det som krävs för att få en fungerande verksamhet. Framtiden är spännande och Pblaget har intressanta planer för denna verksamhetsdel.

Om dig

Du ska vara utbildad arkitekt, landskapsarkitekt, planeringsarkitekt eller motsvarande och du ska ha minst fem års erfarenhet som planarkitekt. På Pblaget är det tillåtet att vara kreativ och nyskapande. Initiativtagande uppskattas. Du kommer att ha en ledande roll, men få stort stöd från de som arbetar på Pblaget.  

Om Plan- och bygglaget i norr AB

Plan- och bygglaget i norr AB är ett företag som ägs av Viktor Linder, Patrik Tuoremaa och Oskar Lindstedt, födda 1991, 1986 respektive 1989. De har sedan 2014 respektive 2015 jobbat som byggnadsinspektörer på Kiruna kommun innan de tillsammans startade Plan- och bygglaget i norr AB 2017. Sedan 2018 jobbar alla heltid med företaget. Verksamhetens huvudverksamhet avser konsulter inom bygglovshandläggning, inspektion och tillsynshandläggning för kommuner i hela landet. Nyligen har Pblaget anställt ytterligare en bygglovshandläggare/byggnadsinspektör.

Pblaget jobbar även mot den privata marknaden genom att göra bygglovsritningar och ta fram erforderliga handlingar för sökande. Oskar och Viktor är certifierade kontrollansvariga enligt PBL och Viktor är även certifierad för Sakkunnig av Tillgänglighet (TIL).

Ansök om tjänsten

Ansök om tjänsten genom att kontakta Pblaget på e-post info@pblaget.se eller tel. 0980-18070 alternativt 073-8029214. Urvalsprocessen sker löpande.