Plan- och bygglaget i norr AB ingår i en koncern tillsammans med Kiruna Håltagning AB och kWatt AB

VÅRA TJÄNSTER

BYGGLOVSKONSULT

Vi erbjuder professionell bygglovskonsulttjänst för kommuner i hela Sverige. Våra konsulter har bred kompetens och lång erfarenhet från bygglovshandläggning, byggnadsinspektion, tillsyn enligt plan- och bygglagen, samt strandskyddsdispenshandläggning.

BYGGLOVSANSÖKAN

Vi hjälper dig som söker lov- eller anmälningspliktiga åtgärder med hela ansökningsprocessen, från att göra ritningar och undersöka din byggrätt till att ta fram de övriga handlingar som krävs för att få bygglov eller startbesked. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa bygglovssökande att navigera genom byråkratiska processer och vi kan guida dig steg för steg genom hela ansökningsprocessen.

KONTROLLANSVARIG

Som kontrollansvarig har vi som mål att säkerställa att ditt byggprojekt genomförs på ett korrekt sätt och i enlighet med gällande lagar och bestämmelser. Vi har anställda med olika behörighetsnivåer och kan utföra uppdrag i hela Norrbotten.

TILLGÄNGLIGHETSSAKKUNNIG

Som tillgänglighetssakkunnig hjälper vi er att säkerställa att er byggnad uppfyller tillgänglighetskraven och är användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.​

NYHETER

OM OSS

Din vägvisare genom byråkratins snåriga stigar.

Som konsulter inom plan- och bygglagen finns vi som stöd för såväl kommuner som bygglovssökande aktörer.

Som bygglovskonsult erbjuder vi hjälp med alla tjänster som ingår i en bygglovsavdelnings uppdrag. Detta inkluderar administration, bygglovshandläggning, tillsynshandläggning, rådgivning och andra tjänster som kan underlätta för kommunen att hantera ansökningar och andra ärenden relaterade till bygglov och tillstånd. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med kommunal förvaltning och är väl insatta i de krav och rutiner som gäller.

Vi hjälper dig att navigera igenom processen att ansöka om lov- eller anmälningspliktiga åtgärder, från att ta fram ritningar och maximera din byggrätt till att förbereda alla nödvändiga handlingar för att få ett lov- eller startbesked. Med vår erfarenhet av att arbeta med kommunala bygglovsavdelningar, inklusive administration, bygglovshandläggning och tillsynshandläggning, är vi den perfekta vägvisaren för att guida dig genom byråkratins snåriga stigar.

@PBLAGET PÅ INSTAGRAM