VÅRA TJÄNSTER

BYGGLOVSHANDLÄGGNING

Våra konsulter har erfarenhet från kommunal förvaltning och vi utför uppdrag inom kommunala bygglovsavdelningar, såsom administration, bygglovshandläggning, tillsynshandlägging m.m.

BYGGLOVSANSÖKAN

Vi hjälper dig som söker lov- eller anmälningspliktiga åtgärder med hela eller delar av ansökningen. Vi gör ritningar och maxar din byggrätt samt tar fram övriga handlingar som krävs för lov och startbesked.

KONTROLLANSVARIG

Vi utför uppdrag som certifierade kontrollansvariga enligt plan- och bygglagen.

NYHETER

OM OSS

Din vägvisare genom byråkratins snåriga stigar.

Som konsulter inom plan- och bygglagen finns vi som stöd för såväl handläggande kommuner som bygglovssökande aktörer.

Till kommuner hjälper vi med allt som ingår i en bygglovavdelnings uppdrag.

Till sökande kan vi ta fram bygglovshandlingar, tillahandahålla kontrollansvarig samt bistå med kompetens genom hela bygglovsprocessen är Plan- och bygglaget i norr det perfekta företaget för dig som privatperson, företag eller annan aktör som planerar att utföra något lov- eller anmälningspliktigt enligt plan- och bygglagen.