TILLGÄNGLIGHETSSAKKUNNIG

Som certifierad tillgänglighetsakkunnig har vi behörighet att kontrollera om bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga är uppfyllda.

Att agera som konsult eller projektera byggnader i allmänhet kräver ingen certifiering i Sverige, men certifiering kan lämnas för behörighet att kontrollera byggnader avseende tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Vi har den kompetens som krävs för att säkerställa att byggnader är tillgängliga och användbara för alla, och vi hjälper gärna till med att verifiera att kraven uppfylls. Hör gärna av dig till oss om du behöver hjälp med att få en byggnad certifierad enligt tillgänglighetskraven.

Dessutom kan vi hjälpa dig att planera och utforma byggnader med hänsyn till tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, för att underlätta för dem att delta i samhällslivet på lika villkor. Vi har erfarenhet av att arbeta med projekt av olika storlekar och svårighetsgrader, och vi hjälper gärna till med att ge råd och vägledning i dina projekt.

Om du är intresserad av att anlita oss som tillgänglighetsakkunnig eller om du har frågor om våra tjänster, tveka inte att kontakta oss. Vi ser fram emot att höra från dig och hjälpa dig att skapa en mer tillgänglig och inkluderande miljö.

Ni hittar all information om hur ni kan kontakta oss på vår kontaktsida.