Firande av 1-års och 3-års anställning på Plan- och bygglaget i norr AB!

bygglovshandläggare

Idag firar Anne sitt 1-års jubileum som anställd på Plan- och bygglaget i norr AB. Dessutom kan vi gratulera Ann som idag har arbetat hos oss i 3 år. Båda två arbetar som bygglovshandläggare och bidrar med sin kompetens och erfarenhet till företaget. Ann är dessutom avdelningschef för bygglovsavdelningen och har visat sig vara en duktig ledare. Vi är tacksamma för deras insatser och ser fram emot att fortsätta att arbeta tillsammans!

Som konsulter inom plan- och bygglagen finns vi som stöd för såväl handläggande kommuner som bygglovssökande aktörer.